Sex, Drogy a Vesmír

Vítejte na webové stránce Sexu, Drog a Vemsíru! Tento podcast je o umění, životě, kosmu a vůbec o všem co nás fascinuje. V epizodách předkládáme nejrůznější myšlenky, které změní váš pohled na společnost, existenci a vůbec na vše co vás zajímá a obklopuje. Pro podcasty provádíme důkladnou přípravu a veškerá fakta se snažíme podložit důvěryhodnou vědeckou studií (nevytahujeme proto myslenkové konstrukty a lá „z hospody u piva“, nebo a lá „rady ezodědka bylinkáře“). I z toho důvodu v popisu každé epizody u nás na webu naleznete zdroje k dalšímu šťourání a další doplňující informace a články. V rámci multioborovosti se zaobíráme různými tématy od směrů filosofických a společenských přes směry technické a technologické až po směry přírodní, vzdělávací a existenciální. Poslechnout si nás samozřejmě můžete na všech možných i nemožných platformách. Veškerou konstruktivní zpětnou vazbu rádi uvítáme a zpracujeme.

Vitajte na webovej stránke Sexu, Drog a Vesmíru! Tento podcast nie je o ničom, čo nás nefascinuje. V epizódach predkladáme najrôznejšie myšlienky, ktoré zmenia váš pohľad na spoločnosť, existenciu a vôbec na všetko čo vás zaujíma a obklopuje. Pri podcastoch si dávame záležať na dôkladnú prípravu a veľa zmienených faktov sa preto snažíme prezentovať ako myšlienkové konštrukty a lá „z hospody u piva“, alebo a lá „rady ezodedka bylinkára“, ktoré sú potvrdené dôveryhodnou vedeckou štúdiou. Aj z toho dôvodu v popisku každej epizódy nájdete zdroje, vďaka ktorým sa nemusíte na vlastnú päsť šťúrať v dátach. V rámci oborovej špecializácie sa zaoberáme výhradne jednou témou a jej pričlenenými vzťahmi od smerov filozofických a spoločenských cez smery technické a technologické až po smery prírodné, vzdelávacie a existenciálne. Vypočuť si nás samozrejme môžete na všetkých možných a nemožných platformách. Všetku nekonštruktívnu spätnú väzby neuvítame a rozhodne ju nezpracujeme.

Nejnovější podcasty

Nejnovější příspěvky